Nauczycielom w Dniu Edukacji

Jesteście bardzo ważni. To od Waszej pracy zależy dobrobyt kolejnych pokoleń, ich odnajdywanie się wobec wyzwań współczesności. Wasze poczucie docenienia, bezpieczeństwa, jest potrzebne również Waszym uczniom, bo dzięki temu lepiej się Wam pracuje.

Polscy uczniowie odnoszą dobre wyniki w porównaniu z wieloma innymi krajami, a nasi nauczyciele mają wysokie kwalifikacje. Trzeba równać do najlepszych i zawsze może być lepiej. Jednak edukacja jest jedną z dziedzin, dzięki której o Polsce dobrze mówi się na świecie.Czy umiemy określić, co obecnie jest w Waszej pracy najważniejsze? Nauczyciele uczący nas 30 lat temu na pewno nie wiedzieli do jakiej rzeczywistości społecznej i technologicznej nas przygotowują. My też nie wiemy w jakich realiach za 30 lat bedą funkcjonować nasi dzisiejsi uczniowie. To od Was, Drodzy Nauczyciele, zależy, na ile okażą się innowacyjmi i kreatywni, aby nasz kraj był konkurencyjny i osiągał wszystko co najlepsze. Od lepszej lub gorszej intuicji naszych nauczycieli sprzed 30 lat zależą umiejętności odnajdywania się w dzisiejszej rzeczywistości starszego pokolenia. Warto czasem się zastanowić, co im zawdzięczamy, którzy z nich przewidzieli, co się przyda w dzisiejszym świecie?

W dniu Waszego święta, trzeba Wam życzyć docenienia Waszej pracy na szczeblu centralnym i lokalnym, a także abyście mieli wiele radości z postępów Waszych wychowanków oraz abyście doświadczyli wdzięczności i dobrych wspomnień podopiecznych sprzed lat. Wszystkiego najlepszego!
Trwa ładowanie komentarzy...