O autorze
Prezeska Stowarzyszenia "Dobra Edukacja", posłanka na Sejm RP VII kadencji, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011).
Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji. Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od lat, na różnych szczeblach, zajmuje się zarządzaniem w edukacji.
Zanim trafiła do rządu i potem do parlamentu, pracowała w szkole podstawowej, średniej, na uniwersytecie, w organizacji pozarządowej i w samorządzie terytorialnym, jako zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki.
Prywatnie mama trzech dorosłych synów i babcia trzech wnuczek, żona Aleksandra Halla, mieszkanka Sopotu.

Blog: http://katarzynahall.blogspot.com/
Twitter
Facebook

Zaproszenie do tworzenia kolejnych Akademii Dobrej Edukacji

Koncepcja modelowych, innowacyjnych placówek edukacyjnych została stworzona dzięki współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Prace mają charakter badania w działaniu, którego celem jest stworzenie ruchu szkół poszukujących nowych dróg w edukacji, kształcących na wszystkich etapach edukacyjnych, zainteresowanych pracą zgodnie ze wspólną, cały czas doskonaloną koncepcją edukacyjną.


Akademie Dobrej Edukacji – innowacyjne szkoły przyszłości prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja – od września 2013 roku zaczęły działać w Gdańsku i w Warszawie. Obecnie organizowana jest kolejna Akademia Dobrej Edukacji – w Józefowie. Realizowany w nich Program Dobrej Edukacji tworzy zespół naukowy z kilku ośrodków akademickich, a także nauczyciele praktycy i wolontariusze. Obecnie odbywa się to przy wsparciu Fundacji PZU.


Uczniom Akademii Dobrej Edukacji pomagają mentorzy szkoleni przez Poradnię Akademii Dobrej Edukacji, niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która stawia sobie za cel wysoki standard opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Co trymestr mentorzy opisują postępy swoich podopiecznych oraz biorą udział w planowaniu zmian na ich drodze edukacyjnej. Dbają o to, aby uczniowie znaleźli dla siebie dziedzinę aktywności, która stanie się ich pasją, da im dobry start w przyszłość.

Proponowana innowacja polega między innymi na zmianie metody pracy z uczniem – na odejściu od systemu klasowo-lekcyjnego i tradycyjnego oceniania oraz pełnej personalizacji procesu edukacji, także z wykorzystaniem nowych technologii.

Zainteresowani tworzeniem kolejnych Akademii Dobrej Edukacji mogą zgłosić się na Seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2015 roku, w Warszawie. Tematy, które będą tam dyskutowane są następujące:
- Jak zorganizować otwarte spotkanie w swoim środowisku przybliżające ideę Akademii Dobrej Edukacji?
- Jak szukać lokalu dla przyszłej Akademii?
- Jak rozmawiać z rodzicami i rekrutować uczniów?
- Jak pozyskiwać do współpracy i przygotowywać nauczycieli?
- Jak planować budżet i organizację pracy Akademii?
- Jak zarządzać organizowaną Akademią?


Wszyscy zgłaszający się przez formularz http://nowaakademia.dobraedukacja.edu.pl/ dostaną dalsze informacje szczegółowe.

Więcej o Programie Dobrej Edukacji: Techniki Dobrej Edukacji


Czy chcesz dostawać info o nowych wpisach?

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...