O autorze
Prezeska Stowarzyszenia "Dobra Edukacja", posłanka na Sejm RP VII kadencji, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011).
Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji. Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od lat, na różnych szczeblach, zajmuje się zarządzaniem w edukacji.
Zanim trafiła do rządu i potem do parlamentu, pracowała w szkole podstawowej, średniej, na uniwersytecie, w organizacji pozarządowej i w samorządzie terytorialnym, jako zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki.
Prywatnie mama trzech dorosłych synów i babcia trzech wnuczek, żona Aleksandra Halla, mieszkanka Sopotu.

Blog: http://katarzynahall.blogspot.com/
Twitter
Facebook

Dzięki aktywności protestujących polska szkoła zmieniła się na lepsze

Polska szkoła zmienia się na lepsze. Zawdzięczamy to również temu, że w 2009 roku zaczęły się zmiany ustawowe związane z sześciolatkiem w szkole, które obudziły wiele protestów i obaw. Dopiero sześć lat później, w 2015 roku, po raz pierwszy ten obowiązek dotknie wszystkie sześcioletnie dzieci. Kilkakrotne zmiany ustawowe oraz inne działania, dokonane pomiędzy tymi latami, uczyniły tę zmianę dużo lepiej przygotowaną i przyjazną. Były one wprowadzane także między innymi dzięki aktywności i pomysłom wielu środowisk protestujących przeciwko nim.

Co tak naprawdę pomiędzy tymi latami nastąpiło?

Dostępne miejsca w przedszkolu
Każdy pięciolatek zostaje zdiagnozowany na etapie przygotowania przedszkolnego, czy da sobie radę w szkole. W przedszkolu dziecku należy się bezpłatnie 5 godzin dziennie edukacji, a pozostałe godziny zajęć dodatkowych czy opieki nie mogą kosztować więcej niż złotówkę za godzinę. Od roku 2015 prawo do przedszkola zyskuje każdy czterolatek, a od 2017 roku także każdy trzylatek. Samorząd musi miejsca w przedszkolu zapewnić każdemu dziecku, którego rodzice są tym zainteresowani.

Korekty podstawy programowej
Wymagania programowe mogą być elastycznie dostosowywane do zróżnicowanych potrzeb dzieci. Nauka języka obcego obowiązkowo i bezpłatnie zaczyna się już od przedszkola.

Obowiązek indywidualnego podchodzenia do potrzeb uczniów
Wprowadzony pakiet rozporządzeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej nakazuje nie tylko każdemu uczniowi z orzeczeniem o niepełnosprawności, w każdym typie szkoły, zapewnić indywidualny program, ale także planować dodatkowe oddziaływania, aby zadbać o ucznia o różnych innych szczególnych potrzebach, np. wybitnie uzdolnionych, mających jakieś dysfunkcje itp.

Wybór późniejszego posłania dziecka do szkoły
Rodzicom został dany wybór co do późniejszego wysłania dziecka do szkoły, po zasięgnięciu opinii specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do poradni na pewno należy się zwrócić, gdy coś zaniepokoi rodzica w przedstawionej mu diagnozie przedszkolnej.


Edukacja domowa
Uelastycznione zostały przepisy dotyczące możliwości edukacji domowej. Rodzice, którzy chcą sami zorganizować edukację swoim dzieciom, bez posyłania ich do tradycyjnie zorganizowanej szkoły, mogą łatwiej z tej możliwości skorzystać, również podejmując taką decyzję w trakcie roku szkolnego.

Ograniczona liczebność klas i grup świetlicowych
Po opieką jednego nauczyciela nie może przebywać więcej niż 25 uczniów. Ewentualne odstępstwa, z powodu dojścia ucznia w trakcie roku szkolnego, muszą być uzgadniane z rodzicami, a nauczyciel ma mieć wtedy asystenta do pomocy.

Miejsca i place zabaw w szkołach
Prawie każda szkoła została wyposażona w szkolne miejsce zabaw z programu “Radosna szkoła”, a bardzo wiele także w zewnętrzne place zabaw.

Bezpłatne podręczniki
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zostają wyposażeni w bezpłatne dla nich, szkolne podręczniki i inne materiały pomocnicze. Kolejne roczniki zostaną tym objęte stopniowo, do 2017 roku.

Ciepła woda
Obowiązkowo w szkołach musi być dostęp do ciepłej bieżącej wody.

Zdrowe żywienie
Jedzenie, zarówno w stołówkach, jak i w sklepikach szkolnych, musi spełniać odpowiednie wymogi zdrowotne. Dyrektor szkoły musi w tej sprawie brać także pod uwagę opinie rodziców.

Badania edukacyjne
Z badań WSNS PEDAGOGIUM wynika, że sześciolatki sprawdzają się w szkołach. Badacze z Instytutu Badań Edukacyjnych także monitorują wprowadzane zmiany. Pytają rodziców o opinie, starają się pomagać rodzicom i nauczycielom dobrze pełnić swoje role. Warto polecić serie poradników IBE: Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania oraz Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania.

System szybkiego reagowania
Aby móc sprawdzić, czy szkoły spełniają wymagania prawnie ich dotyczące, a także dbają o dobre samopoczucie uczniów i rodziców, jaka jest opinia rodziców i nadzoru pedagogicznego o konkretnej szkole, została sporządzona mapa http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol, zbierająca opinie rad rodziców oraz nadzoru pedagogicznego o każdej szkole publicznej.

Każdą obawę lub nieprawidłowość można zgłaszać zarówno telefonicznie, jak i przez specjalny formularz http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy. Jeśli znacie jakiś zły przykład z życia konkretnej szkoły lub niepokoi Was coś w jej działaniu, zgłaszajcie. Trzeba to na bieżąco, jak najszybciej naprawiać. Dla naszych dzieci.


Czy chcesz dostawać info o nowych wpisach?

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...