O autorze
Prezeska Stowarzyszenia "Dobra Edukacja", posłanka na Sejm RP VII kadencji, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011).
Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji. Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od lat, na różnych szczeblach, zajmuje się zarządzaniem w edukacji.
Zanim trafiła do rządu i potem do parlamentu, pracowała w szkole podstawowej, średniej, na uniwersytecie, w organizacji pozarządowej i w samorządzie terytorialnym, jako zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki.
Prywatnie mama trzech dorosłych synów i babcia trzech wnuczek, żona Aleksandra Halla, mieszkanka Sopotu.

Blog: http://katarzynahall.blogspot.com/
Twitter
Facebook

Edukacja przyszłości

Główne cechy, które najprawdopodobniej będą różnić edukację przyszłości od stanu obecnego, są możliwe do przewidzenia. Wielu wspaniałych nauczycieli, w wielu szkołach wdraża poszczególne elementy takiej przyszłościowej układanki. To jutro może zacząć się dziś, jeśli tylko jest z nami superbelfer - nauczyciel przyszłości. Jego osobowość w szkole była, jest i będzie najważniejsza, pozostanie jej głównym atutem.

Otwarta szkolna przestzeń
Nauka może odbywać się bez lekcji i klas, a przestrzeń szkolna stanowić otwartą przestrzeń, z wieloma miejscami do rozmaitej aktywności - do rozwoju różnego rodzaju zainteresowań.

Autentyczna współpraca
Grupowanie uczniów może następować ze względu na ich potrzeby, predyspozycje, zainteresowania i zaawansowanie, wtedy będzie możliwe nastawienie na autentyczną współpracę i dominować będą mogły grupy różnowiekowe.

Naturalne środowisko technologii
Technologie trzeba traktować jako element środowiska naturalnego, podstawowego narzędzia do komunikacji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Renesans przeżywają obecnie szkoły konstruowane na podstawie metod Marii Montessori, bazujące na naturalnej aktywności i ciekawości dziecka. Trzeba jednak sobie zadać pytanie: co by było, gdyby Montessori miała internet? Wodzenie palcem po blacie tabletu czy smartfonu jest dla dzisiejszego dziecka tak samo, a może nawet bardziej naturalne jak przelewanie wody, przesypywanie piasku, lepienie z gliny. Eliminowanie tych nowoczesnych urządzeń z miejsc edukacji czyni te miejsca właśnie nienaturalnymi, sztucznymi, a nawet archaicznymi. Jednocześnie fetyszyzowanie i ustawianie technologii w centrum uwagi może skończyć się zgubnie. Dzieci bowiem muszą codziennie, dla swojego zdrowia i dobrego rozwoju, mieć zajęcia ruchowe, wychodzić na dwór, doskonalić swoją sprawność manualną, uczyć się ładnego, ręcznego pisania, wycinania, lepienia, rysowania, majsterkowania. Także muszą obserwować, doświadczać, współdziałać, odpowiadać na pytania, stawiać i rozwiązywać problemy, w sposób odpowiedni do wieku, indywidualnych predyspozycji i zainteresowań. Technologie przy tym mogą być obecne w tle, jako narzędzia dodatkowe, ułatwiające komunikację i znajdowanie różnych źródeł wiedzy. Tak samo, jak zapalamy światło, gdy robi się ciemno, jak zaczyna działać ogrzewanie, gdy jest zimno. Już dawno przestały nas te rzeczy zadziwiać. Czas, abyśmy środowisko internetowe zaczęli traktować równie naturalnie. Niech działa to wszystko w tle, obok realizowania podstawowych, programowych celów.

Wyjście ze szkoły
Realizowanie zadań programowych powinno odbywać się w różnych miejscach, na zewnątrz szkoły, także w placówkach kultury, sportu, nauki. Laboratoria wyższych uczelni czy placówki kultury często mają ofertę dla dzieci i młodzieży. Proponowane są tam projekty i programy mające na celu przyciągnięcie i zainteresowanie młodych odbiorców. Aktywność w poszukiwaniu wiedzy młodzi ludzie mogą przejawiać w bardzo różny sposób, poprzez własne działania, właśnie w placówkach muzealnych i laboratoriach badawczych, ale też na spacerze, w parku czy w lesie, odwiedzając zakłady przemysłowe oraz urzędy. Dopiero, gdy czegoś nie da się dotknąć i zobaczyć z bliska, poznać poprzez własną aktywność, pozostaje rozmowa z nauczycielem czy poszukiwanie w internecie.

Programy indywidualne
Program szkolny może być złożony ze ścieżek do wyboru, pogłębiających oraz poszerzających w rozmaity sposób to, co obowiązkowe. Oczywiście potrzebny jest pewien wspólny fundament, jednak warto przestać się łudzić, że wszyscy zapamiętają wszystko. Uczniowie zapamiętają i twórczo rozwiną głównie to, co ich obchodzi i interesuje, w czym mogą być naprawdę dobrzy, co czują i rozumieją.


Kierunek zmian
Dobra opieka, a także odkrywanie i rozwój zdolności oraz zainteresowań, to coraz ważniejsze zadania szkoły, ważniejsze od wysiłku organizacyjnego poświęconego na przekazywanie obowiązkowego dla wszystkich kanonu wiedzy. Warto się przede wszystkim starać czymś z otaczającej rzeczywistości naprawdę ucznia zainteresować. Podstawową wiedzę uczeń jest obecnie w stanie także bardzo szybko znajdować sam. Szkoła ma w każdym dziecku znaleźć i pomnożyć jego talent, aby mogło w przyszłości tym, co lubi i potrafi najlepiej, dzielić się z innymi w swoim życiu i pracy. Zapewnić to może kształcenie polegające w coraz większym stopniu na wspólnym pogłębianiu kilku wybranych wątków, zgodnych z zainteresowaniami uczniów i ich ulubionego nauczyciela.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...