O autorze
Prezeska Stowarzyszenia "Dobra Edukacja", posłanka na Sejm RP VII kadencji, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011).
Inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji. Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Od lat, na różnych szczeblach, zajmuje się zarządzaniem w edukacji.
Zanim trafiła do rządu i potem do parlamentu, pracowała w szkole podstawowej, średniej, na uniwersytecie, w organizacji pozarządowej i w samorządzie terytorialnym, jako zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki.
Prywatnie mama trzech dorosłych synów i babcia trzech wnuczek, żona Aleksandra Halla, mieszkanka Sopotu.

Blog: http://katarzynahall.blogspot.com/
Twitter
Facebook

Edukacja domowa

Edukacja domowa dziecka, zamiast obowiązkowej, szkolnej, jest możliwa. Jedyny warunek jej kontynuowania to pozytywnie zdane egzaminy klasyfikacyjne na koniec każdego roku szkolnego. Czy - z perspektywy rodziny - łatwo wziąć za nią odpowiedzialność? Jakie mogą być jej plusy i minusy?

Rodzice decydujący się na nauczanie domowe swoich dzieci bywają zdeterminowani. Uważają, że lepiej, skuteczniej niż szkoła, przekażą swoim dzieciom to, co prawem wymagane, a jednocześnie wyposażą je w swój świat wartości, przekonań, czasem daleki od tego, co proponuje szkoła. Albo nie ufają szkole jako instytucji, albo należą do jakiejś grupy mniejszościowej: wyznaniowej, kulturowej. Wtedy determinacji mają więcej. Często są przekonani, że odmienność kulturowa domu ich dziecka może je narazić na nieprzyjemne sytuacje w szkole.

Domowe obowiązki edukacyjne mogą być prawdziwą przyjemnością, i dla dzieci, i dla rodziców, choć także wymagają sporego wysiłku wkładanego w dobre planowanie pracy oraz monitorowanie jej rezultatów. Dają szansę indywidualnego dobierania tempa pracy, poszerzania i pogłębiania wątków bardziej interesujących z punktu widzenia predyspozycji dziecka.

Jednak są umiejętności ważne z punktu widzenia dalszego życia dziecka, których na ogół uczymy się przede wszystkim w szkole i trudno je nabyć samemu w domu. To na przykład umiejętność publicznego występowania, funkcjonowania w grupie, współpracy z innymi dziećmi, dzielenia się zadaniami, uczestnictwo we wspólnych artystycznych lub naukowych przedsięwzięciach czy w grach i zabawach sportowych.


Poza tym, na edukację domową swojego dziecka trzeba przede wszystkim znaleźć czas, co przy zajętych, pracujących rodzicach może być bardzo trudne lub niemożliwe. Trzeba też pamiętać o organizowaniu współpracy i kontaktów z innymi dziećmi, aby nie pozbawiać dziecka odpowiedniego rozwoju społecznego. Czym dalszy etap edukacyjny, tym zadanie robi się trudniejsze. Wymagania programowe pierwszych etapów edukacyjnych, przy pewnym wysiłku, jesteśmy w stanie sami sobie przypomnieć i przekazać tę wiedzę własnymi dziecku. Rzadko jednak - nawet posiadając najlepsze wykształcenie - pamiętamy wszelkie wymagane wiadomości i umiejętności z poziomu gimnazjalnego czy licealnego. Organizowanie edukacji domowej na tym etapie na pewno przekracza możliwości przeciętnego rodzica oraz wymaga dużej samodzielności i dociekliwości samego ucznia.

Prawo o edukacji domowej może także pomóc inaczej - wcale niekoniecznie w domu - organizować edukację, niż wymagają tego przepisy o ogranizacji pracy szkół. Szkoły, które zapisują uczniów do edukacji domowej, często oferują tym uczniom dużo więcej niż tylko coroczne egzaminy klasyfikacyjne. Materiały edukacyjne, konsultacje, możliwość uczestnictwa w różnych działaniach dodatkowych. Rodzice - zwolennicy kształcenia własnych dzieci w sposób inny niż proponuje tradycyjna szkoła - najchętniej wybierają klasyfikowanie swojego dziecka przy pomocy szkoły, która proponuje jak największą pomoc w jego edukacji, w sposób zgodny z przekonaniami i poglądami rodziców.

Edukacja domowa w szkole

Możliwa jest szkoła prowadząca edukację domową w imieniu i na zlecenie rodziców, kształcąca w sposób odpowiednio dostosowany do potrzeb dziecka, bardziej niż to możliwe, gdy przestrzega się wszystkich przepisów o organizacji pracy szkół. Szkoła proponująca edukację naprawdę "szytą na miarę" najlepiej odkryje i rozwinie talenty dziecka.

Czy chcesz dostawać info o nowych wpisach?

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...